NOVINKA !!  Topování fotografií na přední pozice v GALERII foto serveru SR-IMAGE.COM.

Jazyk

Úvod > Obchodní podmínky

Dnešní datum: 25.09.2022
Čas:

Obchodní podmínky

AKTUALIZOVÁNO   21.03.2022

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na podkladě objednávky uskutečněné prostřednictvím webových stránek www.sr-image.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a spotřebitele.

POSKYTOVATEL

Foto server SR-IMAGE.COM provozuje:

Jaroslav Němeček
Sokolská 597, Hrádek nad Nisou, 463 34
Česká republika

E-mail: wtm99@seznam.cz
Tel.: 739 712 654
IČO: 152 94 901

Bankovní účet: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6083944329/0800

INFORMACE O OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Vytvořením objednávky objednatel( spotřebitel ) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel( spotřebitel ) dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené objednávky.

OBJEDNÁVKA

Způsob objednávky: objednávku lze provést online na webu www.sr-image.com, kdy lze při registraci objednat zřízení webové fotografické prezentace spolu s typem profilu a online zakoupit fotografie, které foto server nabízí. Zároveň vám budou po vytvoření registrace nebo objednávky zaslány na váš e-mail další pokyny.
Dále musíte souhlasit se zpracováním a prezentací vašich osobních údajů a vašich fotografií na tomto foto serveru. Když nebude Souhlasím, vaše registrace a vaše objednávka nebude provedena.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Odstoupení spotřebitele od objednávky do 14 dnů od převzetí plnění v případě uzavření objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku ( např. internet ) je možné uskutečnit a spotřebitel má právo na odstoupení v této lhůtě. Odstoupení lze provést pouze písemně a je třeba zaslat e-mailem na e-mail adresu poskytovatele služby.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou platné v době objednávky. Ceny jsou automaticky vygenerované při online registraci a objednávce.
Úhradu za uskutečněnou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

1) Bezhotovostní platbou bankovním převodem na náš účet

*V případě bezhotovostní úhrady bude vaš přístup ke službě na serveru www.sr-image.com možný až po připsání částky na náš bankovní účet.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud dochází v rámci obchodního styku k předávání osobních údajů koncových zákazníků prodávajícímu, zpracuje prodávající jejich identifikační, platební, doručovací a případně další nezbytné údaje v pozici zpracovatele, a to na základě doložených pokynů kupujícího a v souladu s článkem čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Poskytovatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.